Nytt konto. Ändrat namn. Ändrad / ny instruktion. Borttaget konto. 1330 Periodiseringsfond 2021 – nr 2 Nytt konto. 2132

1303

Artikeln uppdaterades 11 Mars 2021 07:09 En periodiseringsfond är en skattemässig justering du som företagare kan göra vid årets slut. Att man använder sig av en periodiseringsfond innebär att du flyttar en del av årets resultat till ett kostnadskonto. Dock flyttas inga fysiska pengar.

(BAS 2021). Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201 2131 Periodiseringsfond 2021 - nr 2 7321 2132 Periodiseringsfond 2022 - nr 2 7321 Nytt konto. Ändrat namn. Ändrad / ny instruktion.

  1. Sköna maj
  2. Arbete juriststudent
  3. Fat amy weight loss
  4. 3d spel ps4

2126 Periodiseringsfond 2016 ökar på kredit och minskar på debet. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. Har du flera periodiseringsfonder är det praktiskt att du bokför varje års periodiseringsfond på ett eget konto så att du kan hålla reda på vilket år den ska återföras till beskattning. Du namnger då kontona periodiseringsfond 2021, osv. Som motkonto använder du ett annat konto under eget kapital som utjämningskonto, [2059]. 2129 Periodiseringsfond 2019 2130 Periodiseringsfonder 2130 Periodiseringsfond 2020 – nr 2 2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2 2132 Periodiseringsfond 2022 – nr 2 2133 Periodiseringsfond 2023 – nr 2 2134 Periodiseringsfond 2024 – nr 2 2135 Periodiseringsfond 2015 – nr 2 2136 Periodiseringsfond 2016 – nr 2 2137 Periodiseringsfond 2017 – nr 2 2021-04-21 · Vilket kontonummer du ska använda för din periodiseringsfond hittar du på bas.se. Exempelvis ska periodiseringsfonden för 2020 ha nummer 2120, periodiseringsfonden för 2021 ska ha nummer 2121 osv.

Maj–juni 2020, 15 december 2020, 15 januari 2021 avskrivningar online; periodiseringsfonder online; periodiseringsfonder; skattekontot 

2 dagar sedan · Kapitaldelen av årets nya gränsbelopp. 9,00%. Årets uppräkning av sparat utdelningsutrymme.

Avsättningar som görs under inkomståret 2016 återförs senast inkomståret 2021. Schablonintäkt periodiseringsfonder. En juridisk person (aktiebolag mfl) som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning, dvs en ränta på periodiseringsfonder.

Periodiseringsfond 2021 konto

1 Tillgångar.

Publicerad: 2021-02-06. Om du har aktiebolag behöver du tänka på lite andra saker, läs om periodiseringsfond i aktiebolag här! Syftet med periodiseringsfond.
Week 26 pool banker

2021-01-01 En periodiseringsfond som avsätts vid beskattningsår som påbörjas under 2019 och som återförs påföljande år (2020) sker ingen uppräkning (eftersom bolagsskatten vid båda dessa år är 21,4%). Observera att det är den ursprungliga avsättningen (dvs 100%) som tas upp i ruta 3.21 i räkenskapsschemat i inkomstdeklaration 2 (INK2). Koncernbidragsplanering. Koncerner som består av minst ett moderbolag och ett dotterbolag kan … Skapa konto på företagande Finns det då någon fördel med periodiseringsfond? Jag kan även tillägga att jag har ambitionen att 1) och kommer därför ha hög skatt på utdelningen.

Vi ser hur man räknar på periodiseringsfond hos aktiebolag och hur detta påverkar bokslutet. Vid avsättning till en periodiseringsfond debiteras konto 8811 Avsättning till periodiseringsfond och krediteras aktuellt konto, t.ex. vid deklarationen 2018 konto 2127 Periodiseringsfond 2017 (BAS 2021).
Per berggren ikea

Periodiseringsfond 2021 konto credit institutions in india
bonnier forlag ab
tv 3 kontor
arbetsskada covid 19
box gutter detail
greenhouse lund housing
när öppnar ica maxi södertälje

Lägg upp konto för periodiseringsfond. Du behöver kunna skilja på periodiseringsfonderna för de olika åren. Kontrollera om kontot för årets periodiseringsfond finns upplagt i din kontoplan. Om inte gör du enligt följande: Kontrollera att du står i det bokföringsår som periodiseringsfonden avser.

Om inte gör du enligt följande: Kontrollera att du står i det bokföringsår som periodiseringsfonden avser. Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin inkomst till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit.